Felhívás

Régi Várad blog "Fotók,képeslapok a régi Váradról" Facebook album fotóit használja fel forrás megjelöléssel.Írja meg véleményét a facebook.com-ra,vagy az egyvaradi@gmail.com -ra !
Sok román ajkú váradi szeretné olvasni a szöveget.Segítsen a fordításban '

Köszönet mindenkinek '


2017. június 13., kedd

Mesélő házak - Harmadik album

A Többarcú Nagyvárad Facebook oldal "Mesélő házak " albuma sok hasznos információt tartalmaz a váradiaknak.Miről "mesélnek"?Híres váradi házakról és tulajdonosaikról.A fotók néhány évvel ezelőtt készültek,lehet fel vannak újítva az épületek.Figyelemre méltó a forrás : Péter I. Zoltán - Mesélő képeslapok.Harmadik album.

 Az Úri (Roman Ciorogariu) utca 5 szám alatt, az ortodox püspöki székház mellett: itt volt Hügel Ottó könyv- és kőnyomdája, illetve volt itt a “Nagyvárad” szerkesztősége is melyet szintén Hügel Ottó indított 1870 júliusában. A ház földszintes volt, csak később húztak rá emeletet, homlokzata akkor gazdagodott szecessziós stílusjegyekkel. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Ez az 1890-es évek stílusában épült ház a Sal Ferenc (Dunărea) utca 12 szám alatt található.. Egyes visszaemlékezők szerint Ady is lakott benne rövid ideig. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Szaniszló (M.Eminescu) utca 16: Sebes-Körös Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat egykori székháza. Az intézmény valamikor 1905 elõtt költözött ide. A székházat 1913-ban kívül-belül korszerűsítették. /Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Rimanóczy Kálmán (Iosif Vulcan) utca 1.szám: a Papolczy-féle ház. 1860 után épült klasszicista stílusban. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Kapucinus (Traian Moşoiu) utca 20: itt egy ódon ház szerénykedik, az Echorelles-ház. A XVIII.században még Gyöngyösy György kanonok háza volt. 1888-ban Rendes Vilmos építészmérnök új szárnnyal toldotta meg és ekkor költözött ide a Kereskedelmi Iskola. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 A Torna (Cele Trei Crişuri) utca és a Nagyvásártér (Piaţa 1 Decembrie) sarkán található Knapp Ferenc-féle házat 1891-ben kezdték építeni. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 A következő év májusában már meg is nyitott itt a temesvári Gyártelep sörfőzde Sörcsarnoka, díszes berendezéssel, fővárosi mintára. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie 
 Ez a Fő (Republicii) utca 9.szám alatti semleges, de felújított homlokzatú épület az Oláry-ház volt valamikor. A második világháború alatt kiégett és a helyreállításakor nem törődtek az eredeti díszek rekonstrukciójával. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Egy, a “Nagyvárad” című napilapban megjelent tudósításból következtetve, 1893-ban épült. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Az Úri (Roman Ciorogariu) utca 28.szám alatt található Székely Sándor háromemeletes bérháza amely 1912-ben épült. Ezt a dísztégla burkolatú, függőfolyosós ingatlant Incze Lipót építette. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Ez a Szilágyi Dezsõ (Moscovei) és Borz (Gheorghe Bariţiu) utcák kereszteződésénél található épület több intézménynek is otthont adott az idők folyamán (részletesebben a következő képnél). Napjainkban ez a szárnya fel van állványozva, felújítás zajlik rajta. /Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 1902-ben itt volt a Tisztviselők Otthona; 1906-ban Neológ Elemi Fiú- és Leányiskola; 1924-ben ugyanitt új, emeletes iskola Neológ Fiúgimnázium; 1930-ban Dr.Kecskeméti Lipót Izraelita Líceum és napjainkban is különféle oktatással kapcsolatos intézmények. /Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Úri (mai nevén Roman Ciorogariu) utca 47: itt volt egykor Grünwald Jenő vasredőnygyára; ő vezette be elsőnek Nagyváradon az autogén hegesztést. Mellette található a költő Dutka Ákos 1912-es lakóhelye. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Az egykori Ritóok Zsigmond (mai nevén G.Enescu) utca 55 szám alatt, a vasúti töltés közelében található Nagyvárad egyik régi nagy építészének, Sztarill Ferencnek a saját tervezésű lakóháza. Olyan épületek társíthatók a nevéhez mint az Asztória (EMKE), a Poynár-ház, a Gerliczy-paloták stb. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 A Ritoók Zsigmond (G.Enescu) 14 szám alatt, ahol most a „fizetéses poliklinika” van volt egykor a Wertheimstein-ház. 1893-ban építtette Wertheimstein Alfréd elit dragonyos ezredtiszt./ Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie 
 A Templom téren (ma Piaţa Tineretului), a római-katolikus pébániatemplommal szemben, a Kolozsvári út 74.szám alatt volt egykor az a vincés intézet amelyet Lipovniczky István püspök létesített 1870-ben. Kápolnáját rá három évre szentelték fel. Volt itt bölcsőde, óvoda és hatosztályos elemi iskola is. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Teleki (Primăriei) utca 5.szám: itt a Köblös-féle ház található. Köblös Ferenc építész saját házának építését 1904-ben késleltette az építőmunkások sztrájkja. A korabeli sajtó szerint ezt az építőiparosok szolidaritása úgy hidalta át, hogy átmenetileg mindegyik vállalkozó küldött egy-egy munkást, hogy Köblösnél dolgozzék. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Beöthy Ödön (Iuliu Maniu) utca 6.szám, a Schütz Albert-féle ház. Itt működött 1876-os megalapításától kezdve egészen 1901-ig a László Király Szabadkőműves Páholy. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Ez a napjainkra teljesen jellegtelenre átalakított régi ház az egykori Beöthy Ödön (ma Iuliu Maniu) utca 13.szám alatt található. Érdekessége hogy itt lakott Róth János aki 1888-ban beindította Nagyvárad első telefonközpontját és vonalait. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 A Nyárfa (Caragiale) és Teleki (Primăriei) utca sarkán található Grósz Sándor, Váradi Ödön és Vadász Aurél bérháza. A Spiegel Frigyes műépítész tervezte házat a budapesti Balogh Ádám emelte szecessziós stílusban. A bérház az évtizedek során elvesztette díszítését. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Beöthy Ödön (Iuliu Maniu) utca 24: 1916-1917-ben ebben a házban volt bérlő, még mint diák, Lucian Blaga író. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Ezt a mutatós de igen elhanyagolt, az Arany János és a Teleki (Primăriei) utcák sarkán található épületet Incze Lipót mérnök emeltette 1909-ben. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Ez a masszív épület a Fő (Republicii) és Bucegi utcák sarkán található. Valamikor csak Ország Házának nevezték mert 1899-ben Országh Antal orgonakészítő mester itt nyitotta meg műhelyét. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 A képen látható ház a Beöthy Ödön (Iuliu Maniu) utca 25.szám alatt található és eredetileg szecessziós stílusban épült. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 1911-ben épült Freinfeld Mór megrendelésére, a kivitelezője Tarr György építész. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 A képen látható Lõw-féle ház a Teleki (Primăriei) utca 10.szám alatt található. Az egykor közismert orvos, dr.Grósz Menyhért háza volt. A romantikus stílust példázza ez az emeletes épület melyet az orvos 1896-ban vásárolt meg és valamikor a 19-ik század második harmadában épülhetett. /Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Beöthy Ödön (Iuliu Maniu) utca 44: Fodor Gyula szecessziós bérháza. Mende Valér műépítész tervei alapján 1911-ben építette Tarr György. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Teleki (Primăriei) utca 27: a nagyváradi református közösség 1935-ben vásárolta meg az itteni ingatlant, hogy lebontását követően korszerű református püspöki székházat építsen. A tervet Elkán Károly készítette. Más források szerint Elkán csak átdolgozta Szeghalmy Bálint tervét. A püspöki palotát 1936-ban szentelték fel. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Fő (Republicii) utca 63, Tabéry Géza háza. Bár az író és újságíró Tabéry 1890-ben még a Szent János (a mai Ady Endre) utcában született, visszaemlékezései szerint 1893-ban már ebben az édesapja által építtetett házban laktak. Tabéry Géza hűségesen ápolta Ady Endre emlékét (akivel itt Váradon ismerkedett meg a múlt század elején); ő volt az 1955-ben megnyílt Ady-emlékmúzeum igazgatója is. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Az Őr (Jean Calvin) utca 3.szám alatt 1902 őszére épült fel az Újvárosi Elemi Fiú- és Leányiskola. Ma az emeletráépítéssel háromszintessé alakított épületben a Iosif Vulcan Tanítóképző működik. A munkát az eredeti épületre a legelőnyösebb ajánlattal Guttman József és Rendes Vilmos nyerte el. / Forrás/Sursa: Péter I.Zoltán-Mesélő képeslapok.Saját fénykép / Fotografie proprie
 Arany János utca 4.szám: a képen látható épületet 1909-ben emelték nyugalmazott lelkipásztorok, illetve egyházi szolgálatban lévők és azok családtagjai számára. / Forrás : Többarcú Nagyvárad Facebook
 Damjanich (ma Simion Bărnuţiu) utca 23 - az egykori 2.-es számú, később Emanuel baptista templom. 1923-ig a román anyanyelvű baptisták ugyanabban a közösségben voltak a magyarokkal. Ekkor viszont Teodor Puşcaş prédikátor erőfeszítése nyomán különváltak és megalakították a Román Baptista Templomi Közösséget. / Forrás : Többarcú Nagyvárad Facebook
 Mikes Kelemen (Bărăganului) utca 6.szám, Reményi István-féle ház. Bár ezen az 1936-ban Papp János által kivitelezett épületen semmi szemetgyönyörködtető nincs, stílusa mindenképpen jellemző a két világháború között Nagyváradon épített modern lakóházakra. / Forrás : Többarcú Nagyvárad Facebook 

Forrás : Fotók,képeslapok a régi Váradról - Második album 
Eddig