Felhívás

Régi Várad blog "Fotók,képeslapok a régi Váradról" Facebook album fotóit használja fel forrás megjelöléssel.Írja meg véleményét a facebook.com-ra,vagy az egyvaradi@gmail.com -ra !
Sok román ajkú váradi szeretné olvasni a szöveget.Segítsen a fordításban '

Köszönet mindenkinek '


2017. július 18., kedd

Bordélyházak és kéjnőtartók a polgárosodó Nagyváradon

Voltak bordélyházak és kéjnők Nagyváradon?Igen,voltak.A régi Várad képéhez tartozott.Tőtős Áron tanulmányából részletes képet kaphatunk. Jogi szempontból is tisztázza ezt az érzékeny problémát.Mi a célja?Ezt írja a bevezetőben a szerző :
"Jelen írás célja, hogy bemutassuk a nagyváradi bordélyházakat és azok vezetőit. A témát elsősorban társadalom- és rendészettörténeti szempontból kívánjuk megközelíteni. Ez a fajta megközelítés az eddig feltárt levéltári források jellegéből adódik. A Román Állami Levéltár Bihar Megyei Levéltárában őrzött, a kutatás során felhasznált források lehetőséget teremtenek arra, hogy egészen közelről, mikrotörténeti léptékben vizsgálhassuk a bordélyházakat, melyek az egyén és a hatalom, valamint az egyén és a közösség viszonyrendszereinek a lenyomatai is egyben. Mikrotörténeti megközelítést alkalmazunk abban az értelemben, hogy a kutatást egy jól behatárolható területen leszűkített léptékkel végeztük, de az elemzés során törekedünk a folyamatok makro-
mikro irányvonalú ábrázolására is. Az egyes részek vizsgálatakor deskriptív-komparatív módszert alkalmazunk.Továbbá kísérletet teszünk a bordélyházak térbeli vizsgálatára is."

Mennyi bordélyház volt Váradon és hol?A válasz :
Ebben a részben kísérletet teszünk a nagyváradi városi tér és a prostitúció viszonyának vizsgálatára. Városi tér alatt egyszerre értjük Nagyvárad térszerkezetét, illetve azt a mentális teret, amelyet a kéjnőkkel egy utcában élő városlakók a prostitúcióval kapcsolatban alakítottak ki.
Más szóval arra keressük a választ, hogy hol találhatóak a bordélyházak, miért pont ott vannak, illetve hogyan viszonyultak a bordélyházakhoz az azzal egy utcában élő emberek.
A 19. század végétől a 20. század elejéig a fizikai térben nyolc bordélyházat sikerült beazonosítani. Ezek a következő utcákban helyezkedtek el: Rövid (35., 150., 200. sz.), Vitéz (147., 148., 149., 295. sz.), Pece (151.
sz.), Holdvilág (6. sz.) és Szarvassor (81. sz.). Mivel az információk a 19. század végéről és a 20. század elejéről
származnak, ezért két térképet használtunk fel. Az első 1887-ben,a második a 20. század elején ábrázolja
Nagyváradot. A térképek összehasonlításából nyilvánvalóvá vált, hogy a fentebb felsorolt bordélyházak közül a Rövid u. 35. sz. ház megegyezik a Pece u. 151. sz. épülettel. Hasonlóan a Vitéz u. 295. sz. bordély a Holdvilág utcán található 6. sz. alatti házzal mutat azonosságot. Innen a nyolc bordélyház. A források említik még a Rövid u. 43., 48. számon és egy a Gyepsoron található házat is. Ezeket egyik térképen sem sikerült lokalizálni.
A bordélyházak többsége egy kivételével a város dél-keleti peremén, az úgynevezett Újváros városrészben helyezkedett el.A kivételt képező a Szarvassor 81. sz. alatti bordély, a többitől keletebbre, az úgynevezett Váralja
negyedben helyezkedett el."
 A teljes tanulmányt elolvashatja a docplayer.hu-n.